ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Άρθρου 4 Νόμου 2251/1994)

ΠΡΟΣ: Την cpmed.gr
Π.Ε.Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 85

 

Εγώ, ο(η) υπογράφων (-ουσα), ……………………………….. (Όνομα) ………………………………(Επώνυμο) του ………................, κάτοικος ………….....................................(Οδός/ Αριθμός)
………………… (ΤΚ) ………………………….(Πόλη), τηλέφωνο …….…………………………., fax……………………….., e-mail …………………………………………, δηλώνω ότι με την παρούσα υπαναχωρώ αναιτιολογήτως από την υπ’ αριθμόν παραγγελία μου…………………………,η οποία έγινε στις ..../.…/…./201.... με την Εταιρία, την οποία ματαιώνω.

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

  • Ασκώ το σχετικό δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.
  • Ότι τα προϊόντα και η συσκευασία τους βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν αποσυσκευασθεί, χρησιμοποιηθεί, ή υποστεί ζημία.
  • Ότι γνωρίζω πως εκ του Νόμου δεν έχω αξίωση επιστροφής των ήδη χρεωθέντων σε μένα εξόδων αποστολής.
  • Ότι επιβαρύνομαι με το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

 

Ημερομηνία: …../ ……/ 201…
Ο (Η) Δηλών (ούσα ) και
Υπαναχωρών (-ούσα)
--------------------------------
(Υπογραφή)

*Υπογράφετε μονάχα στην περίπτωση που το έγγραφο σταλεί ταχυδρομικά ή με Fax.

Για τυχόν διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ.: 27433-00750.

Ενδιαφέρεστε για Ιατρικά Είδη ή Ιατρικά Αναλώσιμα

  • ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 85
  • 27433-00750
  • 27433-06702
  • info.eshop@cpmed.gr

maestro mastercard  visa  visa verified secure mastercard

Κατασκευή ιστοσελίδας Grafisto.gr

keyboard_arrow_up